I dagsläget finns det ca 18 st får av rasen Värmlandsfår och Åsenfår.

Båda raserna hör till de Svenska Allmogefåren, där ytterligare åtta raser ingår bland lantraserna. Gemensamt för dessa raser är att de är mycket mindre än dagens produktionsfår, men av de olika allmogeraserna hör Värmlandsfåren till de något större.

Vill man läsa mer ingående om raserna rekommenderar jag att besöka Föreningen Svenska Allmogefår hemsida. Där kan man även läsa mer om arbetet dom gör för att bevara våra gamla raser.