Välkommen till oss!

 

Stor-Sve Fårgård bildades våren 2017. Då gick jag från att ha några Åsenfår för självhushållning till att utöka med 17 dräktiga Värmlandstackor.

Tanken är att till en början erbjuda försäljning av köttlådor från lamm, även försäljning av skinn och så småningom utöka sortimentet allteftersom jag blir varm i kläderna och nya önskemål kommer in.
Min vision är att förmedla produkter i liten skala med stor tanke och omsorg bakom. Att allt ska vara transparent och att ha en öppen och direkt relation till kunderna där jag kan berätta om varje del i kedjan tack vare att jag själv har varit delaktig i den.
Jag tar gärna emot besök i mån av tid och svarar på frågor så gott jag kan.

 

 

Namnet Stor-Sve Fårgård kommer från ett gammalt namn på marken, där gården nu står, som kallades ’Storsvedet’. Sved är ett ord som användes förr för att beskriva mark/skog där det hade brunnit.
Jag ville ha ett namn på farmen som var kopplat till gården jag bor på, som i dagsläget kallas ’Söderbergs’ efter släkten Söderberg som bott här i flera generationer från slutet av 1800-talet fram till 2014 då vår granne och hyresvärd köpte gården. Då det kändes lite missvisande att använda någon annans släktnamn som gårdsnamn frågade jag Åldermannen i byn om han visste om något annat namn som brukats längre tillbaka, och fick då fram det namn jag har idag!

 

Kontakt

Hitta till oss!

Ytterocke 530
837 91 Mattmar

 

Kontakt

Mimmi Flodman 
+46 70 225 37 22
Facebook: Stor-Sve Fårgård
Instagram: storsvefargard

Kontakta oss